Nový domov pro osoby bez přístřeší?


Město Uherské Hradiště se rozhodlo nabídnout k prodeji svoji nemovitost na Tř. Maršála Malinovského, konkrétně se jedná o dům č.p. 263, který se nachází v bezprostřední blízkosti oblíbené relaxační zóny v centru města ve Smetanových sadech. Jelikož se město chystá prodat svoji nemovitost pod její odhadní cenu, tak si podmínilo, že budoucí nabyvatel musí v objektu provozovat služby sociálního charakteru. Ve středu 11. května se k této záležitosti sešla Komise pro nakládání s majetkem města, aby vyhodnotila předložené nabídky. Jedna z nabídek, která nedosáhla na nejvyšší navrženou cenu, hovořila o tom, že by v objektu byly zbudovány bezbariérové byty s regulovaným nájemným pro seniory nad 65 let věku. Další z nabídek, která je současně tou nejvyšší, hovoří o tom, že by v domě vzniklo zázemí na provoz „Azylového domu pro muže a ženy bez přístřeší" a ve dvorní části objektu „Nízkoprahové denní centrum" pro osoby taktéž bez přístřeší. Zde je nutno podotknout, že žadatel ve spolupráci s městem v současné době provozuje obdobný typ zařízení na Průmyslové ulici a rád by své zázemí přesunul do bližšího centra. Bezesporu se jedná o těžkou a společensky velmi záslužnou práci. Zůstává však otázkou, zdali není vhodnější stávající prostory na Průmyslové ulici zrekonstruovat, než jejich celkové stěhování do srdce města. Osobně jsem přesvědčen, že by město prodej nemovitosti mělo ještě důkladně zvážit, obzvláště pak pokud samo může být žadatelem v národních, či evropských fondech na nejrozličnější tipy sociálních aktivit, ze kterých by se dala předmětná budova zrekonstruovat a společensky využít. Závěrem je třeba dodat, že komise o prodeji nerozhodla, avšak shodla se na tom, že je ještě třeba k tomuto tématu vyvolat veřejnou diskuzi.

 

zpět na seznam článků
 
© 2018 Josef Sátora   |   administrace