TTIP, aktuální dění - 27.5. 2016 - 30.5. 2016


Po dlouhé době televizní debata o TTIP

30.5.2016    Haló noviny    str. 02    Z domova

    (mh)       

Přála bych si, aby TTIP nebyla uzavřena nikdy, rozhodně ne v té podobě, v jaké je nyní vyjednávána, uvedla včera europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) v Otázkách Václava Moravce ČT ke smlouvě o Transatlantickém partnerství (TTIP) vznikající mezi EU a USA.

            Podle ní ani Američané sami nevěří, že by do konce tohoto roku byla uzavřena. Obsahuje totiž problémové kapitoly, což zmínil i jejich vyjednavač, který byl v minulém týdnu hostem evropského výboru Poslanecké sněmovny.

            To další host pořadu, europoslankyně ANO Dita Charanzová, dohodu, vznikající utajeným způsobem za takřka nulového informování v médiích hlavního proudu, vítá. Z hlediska českých zájmů a priorit české zahraniční politiky ji považuje za závažnou, vidí ji jako šanci pro EU, pro české malé a střední podnikatele a je dle ní nejtransparentnější, »jakou kdy zažila«. Ráda by, aby EU s Američany »udávala směr«.

            Konečná a řada nevládních organizací, které TTIP dlouhodobě kritizují, mají zcela opačný názor: smlouva je netransparentní (nebýt velkého tlaku veřejnosti, mandát Evropské komise by nebyl zveřejněn; Konečná postrádá informace i ze strany Sobotkovy vlády), je integrační, nikoli ekonomická, neboť se týká řady oblastí, které mohou vážně a negativně zasáhnout do života občanů ČR - nazývá se také ekonomické

            NATO. »Vláda by proto měla najít politickou odvahu, aby o TTIP rozhodli občané v referendu,« uvedla komunistická europoslankyně s tím, že obdobné hlasy zaznívají i z jiných zemí EU.

            Charanzová, jež se v pořadu oháněla tím, že veřejnost o smlouvě ví a »vede se veřejná debata«, byla konfrontována výsledky průzkumu CVVM. Ten uvádí, že o TTIP stále vůbec neslyšelo 54 % Čechů a Češek.

            Všechny evropské tvrdě vydobyté standardy týkající se spotřebitelů, životního prostředí, pracovního trhu aj. jsou TTIP ohroženy, na TTIP mají zájem velcí byznysmeni, podotkla Konečná, a dokázala to například tím, že 97 % konzultací o smlouvě je vedeno se zástupci velkého byznysu. Uvedla i konkrétní případ, kdy v rámci projednávání TTIP musela Evropská komise (EK) již vloni upustit od regulace některých pesticidů, taková totiž byla podmínka amerických vyjednavačů, na což Charanzová nedokázala věrohodně zareagovat. Spotřebitelské evropské standardy nebudou ohroženy, záporný dopad na ČR nebude, opakovala politička ANO několikrát.

            »Nemůžeme se takto upínat na Velkého bratra (USA), otevírejme se široce světu a pomáhejme našim exportérům a investorům, aby mohli exportovat a investovat kamkoli,

            « kontrovala Konečná, podle níž se EK nechová hrdě, neobhajuje dostatečně zájmy občanů EU.

 

Turecko vydírá

 

Poněkud více shody prokázaly obě europoslankyně v kritickém náhledu na Turecko, s nímž EU uzavřela smlouvu o uprchlících. Turecko, které chce do EU, porušuje lidská práva, zavírá novináře, není v něm zajištěna svoboda projevu apod. Smlouva mezi EU a Tureckem přinesla podle Charanzové dílčí užitek, ale »nemůžeme dát všanc Evropu Turkům jen kvůli tomu, že chceme částečně řešit uprchlickou

            krizi,« zmínila. Chce vést s Tureckem dialog, ale jako rovný s rovným.

            »Turecko nás určitě drží pod krkem. Dovedli jsme ho do stavu, kdy si to může dovolit. Tři roky víme, že byly zvyšující se proudy migrantů do Evropy, a EK, potažmo Evropská rada, neměly čas se o tom bavit a teď se divíme, co z toho je,« vyjádřila názor Konečná. Podle ní EU nevyužila vlivu Spojených států na Turecko prostřednictvím NATO, jehož je Turecko členem. »Nedovedu

            si představit, že kdyby Turci nedostali jasný pokyn z USA, že ‚bylo dost her‘, nemohlo by dojít k tomu, že by nás dále vydírali,« uvedla europoslankyně KSČM. »Pokud Turecko nebude splňovat všech 72 podmínek, odmítáme jako KSČM i jako frakce (GUE/NGL) bezvízový

            styk s Tureckem,« zdůraznila Konečná. Obává se i migrace Kurdů, kteří jsou v Turecku perzekvováni, do Evropy.

 

***

 

Konečná: Vláda by měla najít politickou odvahu, aby o TTIP rozhodli občané v referendu.

 

Foto popis|

 

 
 

 

 

 

Co znamená TTIP?

29.5.2016    ČT 1    str. 02    12:00 Otázky Václava Moravce

           

redaktorka

--------------------

Dohoda mezi Evropskou a americkou unií TTIP budí vášně. Už za okamžikem v duelu europolsankyň ANO a KSČM Dity Charaznové a Kateřiny Konečné.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Hodně se o ní mluví, ale málokdo o ní ví. Řeč je o smlouvě TTIP. Dohodě, která se dojednává od roku 2014. Přinese dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy víc výhod anebo rizik? Proč je vyjednávání napůl tajné? Není TTIP nakonec jen špatný vtip, jak tvrdí odpůrci dohody? Otázky pro Aleše Chmelaře, hlavního ekonoma evropské sekce Úřadu vlády.

 

Aleš CHMELAŘ, ekonom, vedoucí Oddělení strategií a trendů EU, Úřad vlády

--------------------

V rámci těch jednotlivých argumentů nebo těch částí té dohody oni vidí nebo myslí si, že ta dohoda jako taková je nevýhodná. Na druhou stranu je to součást nějakých v podstatě jednotlivostí.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Co je podle vás obtížné prezentovat z té dohody veřejnosti?

 

Aleš CHMELAŘ, ekonom, vedoucí Oddělení strategií a trendů EU, Úřad vlády

--------------------

Tak určitě se jedná o ty standardy v podstatě například v potravinářském průmyslu. Na druhou stranu tam existuje jasný mandát Evropské komise, že tyhle standardy by neměly být sníženy.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Není na místě mít tady obavy, že bude dvojí metr, že zkrátka evropské standardy pro potravinářství, zemědělství, které jsou poměrně vysoké a kvalitní, tak budou narušeny tím, že nebudou platit na americké produkty?

 

Aleš CHMELAŘ, ekonom, vedoucí Oddělení strategií a trendů EU, Úřad vlády

--------------------

Podívejte, ty texty, které se zveřejnily, tak ty ukázaly, že existují nějaké pozice, vyjednávací pozice. A je velice, řekněme, standardní v těchto vyjednáváních, aby ty pozice zůstávaly svým způsobem diskrétní a v podstatě to i ukázalo, že Evropská komise si trvá na těch jednotlivých standardech a že vlastně neustupuje té americké straně. Je v podstatě druhé straně jasné, co jsou naše červené linie a přes které nepůjdeme. V tom zemědělství se dá předpokládat, že ten status té dohody bude o něco jiný nebo nebude tak, tak otevřený jako v těch ostatních oblastech. My víme, že například v Americe mají jiný přístup k právům zvířat, když to tak zjednoduším, ale to je něco, co je například ofenzivní bod Evropské komise, kdy ona vlastně po Spojených státech amerických vyžaduje, aby vzaly tady tyto standardy na vědomí a myslím si, že to, že to může uspět.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Odpůrci té dohody argumentují třeba Severoamerickou dohodu o zóně volného obchodu, která měla zásadní dopad na mexické farmáře, když část farmářů zkrachovala.

 

Aleš CHMELAŘ, ekonom, vedoucí Oddělení strategií a trendů EU, Úřad vlády

--------------------

Ta byla činěna v jiném kontextu a tady v tomhle případě Evropa a vnitřní trh evropský je větší než ten, než ten trh americký a jedná tady opravdu rovný s rovným. Američané musí vidět, že my v podstatě budeme schvalovat s největší pravděpodobností tuto dohodu i národními parlamenty.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ty nejkontroverznější body, které se budou řešit, až budou uzavřeny ty body méně sporné, to jsou ty, o nichž už jsme mluvili?

 

Aleš CHMELAŘ, ekonom, vedoucí Oddělení strategií a trendů EU, Úřad vlády

--------------------

Jsou to částečně ty, o kterých jsme mluvili, ale je to určitě i přístup evropských firem do veřejných zakázek ve Spojených státech. Tam má i Česká republika silný zájem, protože má celou řadu podniků, které by byly toho schopny, ale některé bariéry tarifní tomu brání.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Dosavadní vyjednávání neukazuje na tlak těch velkých nadnárodních korporací, které si podmanily veřejnou a politickou sféru a chtějí diktovat svá pravidla.

 

Aleš CHMELAŘ, ekonom, vedoucí Oddělení strategií a trendů EU, Úřad vlády

--------------------

Pokud bude dobře vyjednaná, a já doufám, že bude a všechno tomu naznačuje, tak si myslím, že by naopak v podstatě některé velké korporace mohly být lehce znevýhodněny, protože ten přístup na trh pro ty malé a střední podniky bude lehčí.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Jak dospěly státní orgány České republiky, že pokud smlouva vstoupí v platnost, dočkáme se povýšení ekonomického růstu země o 1 %, nárůstu průměrné mzdy o 1 %?

 

Aleš CHMELAŘ, ekonom, vedoucí Oddělení strategií a trendů EU, Úřad vlády

--------------------

My například ve strojírenství jsme v mnoha oblastech na tom lépe než v Spojených státech, to znamená, že naše výrobky jsou konkurenceschopnější a tím pádem bychom jich mohli prodávat tam víc.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Je možné mluvit o veřejné debatě v nejširším slova smyslu, když 2 roky po dosavadním vyjednávání o smlouvě TTIP neví zhruba 60 % veřejnosti, že se něco takového dojednává, že něco takového bude existovat?

 

Aleš CHMELAŘ, ekonom, vedoucí Oddělení strategií a trendů EU, Úřad vlády

--------------------

Já se nebojím, že by tady byl nedostatek debaty, který by potom vedl k nějakému odporu, protože jste o tom nemluvili. Je to bezprecedentně vlastně nejtransparentnější smlouva o mezinárodním obchodu, protože zkrátka mezinárodní dohody se, se nedělají v úplně otevřenými dveřmi. Ale to maximum, co vlastně Evropská komise může dělat pro transparentnost, tak to dělá a myslím, že už z toho důvodu to zvyšuje šanci té smlouvy, že bude přijata.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Poté, co před necelým měsícem hnutí Greenpeace zveřejnilo tajné dokumenty z vyjednávání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými, vyzvali kritici Evropskou komisi, aby jednání o této dohodě ukončila. Dalšími hosty Otázek jsou dvě české eurposlankyně. Tou první je Dita Charanzová z hnutí ANO. Vítejte, paní poslankyně, v Otázkách . Hezký dobrý den přeji.

 

Dita CHARANZOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ANO/

--------------------

Hezké nedělní poledne.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

A vítám i Kateřinu Konečnou z KSČM, europoslankyni.

 

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu /KSČM/

--------------------

Také vám i divákům hezké poledne.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Když jsem zmiňoval i v rozhovoru s Alešem Chmelařem, který jsme pořídili, ty nedávno uniklé dokumenty, ale i informace Evropské komise jasně ukazují, že Evropská komise, respektive Evropská unie a Spojené státy nevyřešily ty zásadní problémy, které se dohody TTIP týkají. Jak je tedy možné dohodu dokončit do konce roku, což deklarují obě strany, když se obě strany nepohnuly, paní poslankyně?

 

Dita CHARANZOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ANO/

--------------------

Podívejte se, tak bavíme se o jednáních mezi dvěma nejsilnějšími ekonomikami, které vytvářejí téměř polovinu světového /nesrozumitelné/ produktu. Takže je jasné, že ty jednání budou dlouhá, budou složitá. Když se podíváme na ostatní jednání, které Evropská unie vede s ostatními zeměmi, tak já si myslím to, že jednáme 4 roky a kam jsme se dostali, je poměrně velký úspěch.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ale nepředpokládáte, že by jednání skončila do listopadu?

 

Dita CHARANZOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ANO/

--------------------

Já si myslím, že teď je tlak, abysme rozlouskli, pokud možno, co nejvíce těch otevřených otázek, který máme. Co se týká uniklých dokumentů Greenpeace, ono se to trochu nafouklo jako taková bublina, protože to, co tam můžeme vidět, je to, že ano, tady je nějaká pozice Evropské unie, tady je pozice Spojených států, zatím jsou to otázky, které, kde se zatím kompromisu neblížíme, ale Evropská komise, co je z toho zřejmé, že brání pozici, která je schválená mandátem.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

A vy nevěříte tomu, že ta dohoda bude dojednána do konce mandátu Baracka Obamy?

 

Dita CHARANZOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ANO/

--------------------

Já naspoled, když jsem mluvila s hlavním vyjednavačem Ignaciem Bercerem, tak ten byl poměrně pozitivní v tom, že se připravuje celá řada jednacích kol, kde se bude snažit najít co nejvíce kompromisů. Jestli se nám to povede do konce roku...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ptám se ve vaši víru?

 

Dita CHARANZOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ANO/

--------------------

Já jsem optimista. Nemyslím si nicméně, že TTIP uzavřeme do konce roku.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Děkuju za jasnou odpověď. U vás to taky zkusím, paní europoslankyně? Věříte nebo nevěříte?

 

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu /KSČM/

--------------------

Já bych si přála věřit, že TTIP neuzavřeme nikdy, rozhodně ne v té podobě, jak je, jak je dneska projednávaný. Ale já myslím, že už nevěří ani sami Američané, protože tady byl v pátek tento týden vyjednavač Spojených států amerických, který měl i jednání na výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny, kde jasně sám sdělil, že už ani Američané nevěří, že by to uzavřeli, že je tam minimálně 6 velmi, velmi problémových kapitol, na kterých se bude velmi těžko hledat shoda, pokud je to vůbec možné. A stejně tak sdělil nicméně, že máme počítat s tím, že se to vlastně ještě prodlouží, protože ve chvíli, kdy přijde nová administrativa, ať už bude jakákoliv ve Spojených státech amerických, tak se minimálně půl roku až rok nic dít nebude. Takže on spíše byl pesimista v tom, jako že v rok 2018, řekněme, ze strany jako vůbec uzavření té dohody, to se ještě pořád nebavíme o tom, jak to potom bude ratifikováno jednotlivými členskými státy, což může být taky v řádu let spíše než měsíců. Ale já tomu už rozhodně nevěřím a jsem za to snad i ráda, protože podle mého názoru z druhé strany i ty uniklé dokumenty ukazují na to, čeho všeho se ta dohoda má týkat a jak velmi nebezpečné by bylo ji schvalovat rychle.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ono ty uniklé dokumenty také naznačují, že, že ty strany jsou v jistém klinči. A vy jste zmínila, jak by se o té dohodě mělo hlasovat, jaký by měl být způsob ratifikace, protože o dohodě TTIP se mluví jako o ekonomické Severoatlantické alianci. Mělo by se o tom hlasovat v referendu, pokud by ta dohoda byla dojednána, nebo byste to nechala na národním parlamentu?

 

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu /KSČM/

--------------------

Já si myslím, že právě proto, že to podle mého názoru není smlouva ekonomická ale smlouva integrační, týká se spousty, spousty oblastí, které můžou zasáhnout do života i občanů České republiky, tak bych byla velmi ráda, aby Vláda České republiky, ať už bude jakákoliv, protože to s největší pravděpodobností nebude tato vláda, našla politickou odvahu v tom, aby se rozhodovalo v referendu, aby občané měli možnost si říct, co si o této dohodě myslí. Stejně, stejné hlasy podle mých informací zaznívají z Německa a z řady dalších států, z Holandska, kde na tom také mí kolegové budou pracovat, aby to bylo vůlí lidí a ne v tuto chvíli státníků.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Vy si, paní poslankyně, přejete, aby ta dohoda nakonec byla přijata? Nejste tak kritická k tomu dokumentu jako...

 

Dita CHARANZOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ANO/

--------------------

No samozřejmě. Česká republika je exportní země. A když se podívám na vývozy za minulý rok, tak právě vývozy do Spojených států patří k těm, kde zaznamenáváme největší dynamiku. Jsou to především malé a střední podniky, které se snaží prostě dobýt americký trh. A ty jednání jsou o tom, že jim prostě budeme se snažit nejenom snížit cla, například pro české skláře, ale že prostě se budeme snažit podpořit naše české výrobce, ať už je to, aby Američani jedli české müsli, ostravské tramvaje, aby jezdily více ve Washingtonu, abysme ochránili české pivo na americkém trhu. Tam je celá...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

A hlasovat o té smlouvě v referendu nebo ne?

 

Dita CHARANZOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ANO/

--------------------

Dovolte, abych to jenom ukončila. Že z hlediska českých zájmů, z hlediska priorit české zahraniční politiky pro nás je důležité tuto dohodu uzavřít. Co se týká referenda, stávající praxe České republiky je taková, že pokud se jedná o smlouvu, která spadá do kompetencí České republiky, tak se schvaluje parlamentem. V tuto chvíli si myslím, že by tento postup měl být zachován. Ale vidíme to i v ostatních zemích Evropské unie, že byly to, tuším, jenom Holanďané, kteří teď měli referendum o dohodě s Ukrajinou a uvidíme, jaký to bude mít ve finále dopad na celkové rozhodování holandské vlády.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ale chápu správně, že byste se nebránila tomu referendu, protože kolem té smlouvy vzniklo tak velké napětí, vidíme kritiku nevládních organizací, některých politických stran. Neprospělo by té smlouvě, pokud by se o ní vedla veřejná debata a ať svobodně o ní rozhodnou lidé?

 

Dita CHARANZOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ANO/

--------------------

Veřejná debata se vede. Většina občanů České republiky podle těch posledních průzkumů fandí této dohodě. Já sama jsem zpracovávala stanovisko výboru pro ochranu spotřebitele Evropského parlamentu, kde jsem právě dbala na to, co tady kolegyně teďkon zmiňovala, to znamená, abysme v žádném případě nesnižovaly evropské standardy, ale pokud tady samozřejmě bude nějaká většinová vůle referendum o této otázce udělat, prosím, nicméně bude to poměrně nestandardní a tady jako...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

No vy totiž mluvíte o výzkumech, že většina veřejnosti, já mám zase výzkumy například Centra pro výzkum veřejného mínění, kde se ukazuje, že lidé o té smlouvě po většinu informace nemají. Což je i věc kritiků, kteří říkají, je to smlouva, která se dojednává za dveřmi, proto i uniklé dokumenty.

 

Dita CHARANZOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ANO/

--------------------

Za dveřmi se rozhodně, je to nejtransparentnější smlouva a jednání, které jsem kdy zažila. Já obchodní politiku v Bruselu dělám 12 let, nikdy jsme neměli zveřejněný mandát. My jako poslanci ale i poslanci českého parlamentu mají přístup k dokumentům, můžeme si je číst, vidíme, jak se ty jednání vyvíjejí. A já prostě jako todle absolutně odmítám. Nicméně je pravda, že pokud lidé mají dojem, že o té dohodě nic nevědí, pak je to otázka toho, jakým způsobem nastavit nějakou, já bych řekla, objektivní komunikační kampaň. Tady se teď spíš rozjela kampaň, která je jasně anti TTIP, která vytváří různé lživé mantry okolo toho, o čem ty jednání jsou. A to si myslím, že je chyba.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

A my o tom budeme mluvit v další části Otázek. Kateřina Konečná a Dita Charanzová zůstávají hosty. Přepněte si na zpravodajskou čtyřiadvacítku, protože se budeme bavit nejen o chránění evropských spotřebitelů a o smlouvě TTIP, bude také řeč o uprchlické krizi. Pokračujeme za čtyřiadvacítce a nejen o tom.

 

redaktorka

--------------------

Praní špinavých peněz. V Aktech OVM se šéfem Finančního analytického útvaru Liborem Kazdou. Otázky pokračují už za okamžik po stručných zprávách na zpravodajské čtyřiadvacítce.

 

 
 

 

 

 

TTIP se letos dojednat nestihne, shodly se české europoslankyně

29.5.2016    ct24.cz    str. 00    Ekonomika

    bahounkovap       

Smlouva o zóně volného obchodu (TTIP) mezi Spojenými státy a EU se do konce roku zřejmě schválit nestihne. V Otázkách Václava Moravce se na tom shodly české europoslankyně Dita Charanzová (ANO) a Kateřina Konečná (KSČM). Podle údajů ministerstva průmyslu a obchodu by měla dohoda na českou ekonomiku pozitivní dopad – měla by růst o necelé procento, stejně jako reálné mzdy.

 

Kvůli nadcházející změně americké administrativy po prezidentských volbách mohou podle českých europoslankyň jednání nabrat až roky zpoždění. „Už ani samotní Američané nevěří, že se to stihne. V pátek tu byl vyjednavač USA a jasně sdělil, že je šest problémových kapitol, na kterých se bude velmi těžko hledat shoda, pokud je to vůbec možné,“ uvedla v OVM Kateřina Konečná.

 

 

 

 

 

 

 

 

      Odkaz

 

      Greenpeace varuje před TTIP, podle vyjednávačů se ale lidé nemusí bát

 

Podle ní vidí američtí vyjednavači jako reálný horizont pro uzavření smlouvy rok 2018. „A to se ještě nebavíme o tom, jak bude ratifikována jednotlivými členskými státy, což může být spíš řada let než měsíců,“ dodala Konečná.

 

Podle odpůrců ale u smlouvy převažují pro evropské státy negativa. Zdůrazňují riziko snižování už nastavených standardů třeba v oblasti ochrany spotřebitelů.

 

   přehrát

 

     video

                Diskuze českých europoslankyň o dohodě TTIP (1. část)

 

         Diskuze českých europoslankyň o dohodě TTIP (1. část)

 

            

 

  

          Diskuse europoslankyň o dohodě TTIP (2. část)

 

            

 

Komunisté by kvůli kontroverzím uvítali referendum: „Podle mého názoru to není smlouva ekonomická, ale integrační. Týká se spousty oblastí, které mohou zasáhnout do života občanů České republiky. Byla bych ráda, aby vláda našla politickou odvahu a rozhodovalo se v referendu, ve kterém budou mít občané možnost říct, co si o dohodě myslí.“

 

Europoslankyně Dita Charanzová zdůraznila důležitost TTIPu zejména pro české exportéry: „Česká republika je exportní země. Vývozy do Spojených států patří k těm, kde zaznamenáváme největší dynamiku. Z hlediska českých zájmů, z hlediska priorit české zahraniční politiky je důležité tuto dohodu uzavřít.“ V tuto chvíli nevidí nutnost schvalování smlouvy v referendu.

 

  Dita Charanzová

      europoslankyně

 

„Pro mě jako politika je důležité, abych podnikatelům pomohla. Abych se podívala nejen na cla, ale i na netarifní překážky obchodu, protože to je hlavní problém pro malé a střední podniky. Zatěžujeme jejich vývozy a cena se zdražuje o deset dvacet procent, pokud firmy musí na americkém trhu znovu certifikovat, proclívat, mít zboží v celních skladech a tak dále.“

 

   Dita Charanzová

      europoslankyně

 

Kritizován je také způsob vyjednávání, který je podle mnohých značně netransparentní. Zatímco EU své návrhy zveřejňuje (mají k nim přístup například europoslanci a poslanci národních parlament), USA zachovávají své postoje v tajnosti. „Pokud lidé mají dojem, že o té dohodě nic nevědí, je to otázka, jak nastavit objektivní komunikační kampaň. Tady se rozjela spíš anti-TTIP kampaň, která vytváří různé lživé mantry, a to je chyba.“O smlouvě TTIP se mluví jako o ekonomické severoatlantické alianci. Odstranit by měla většinu bariér v obchodování mezi EU a USA a vytvořit největší zónu volného obchodu na světě. Evropská komise o ní se Spojenými státy jedná od roku 2014.

 

Její zastánci tvrdí, že oběma stranám přinese zrychlení hospodářského růstu. Některé země EU ale mají proti dohodě námitky a bojuje proti ní i řada aktivistů i jiných skupin. Podle nich TTIP omezí demokratická práva Evropanů, zatímco koncerny budou mít ještě větší vliv na vznik zákonů.

 

 

URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1800974-ttip-se-letos-dojednat-nestihne-shodly-se-ceske-europoslankyne

 

 
 

 

 

 

Udělejme referendum o TTIP, požaduje europoslankyně Konečná.

29.5.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor

    vam       

Její kolegyně od Babiše líčila, co všechno nám smlouva s USA přinese

 

Ve druhé části Otázek Václava Moravce diskutovaly europoslankyně Dita Charanzová (ANO) a Kateřina Konečná (KSČM) o připravované dohodě o transatlantické zóně volného obchodu (TTIP) a o migrační krizi.

 

            Charanzová přiznala, že nepředpokládá, že by se jednání o TTIP dokončila do konce tohoto roku. Konečná by si přála, aby se dohoda neuzavřela nikdy. Upozornila, že ve chvíli, kdy bude v USA nová administrativa, půl roku či rok se nic dít ohledně TTIP nebude.

 

            Podle komunistické europoslankyně uniklé dokumenty ukazují, čeho se má dohoda týkat a že by bylo chybou ji schvalovat rychle.

 

            Konečná se také přiklání k tomu, aby, až bude TTIP dojednaná, se o ní u nás konalo referendum. Stejné hlasy prý zaznívají také v Německu i jinde.

 

            Většina Čechů o TTIP nic neví

 

            Charanzová poukázala na to, že TTIP by mohla snížit cla pro české skláře, ostravské tramvaje by pak mohly více jezdit ve Washingtonu. České pivo by mohlo být více chráněno na americkém trhu. Tvrdila také, že podle posledních průzkumů většina obyvatel ČR této dohodě fandí. Moravec oponoval tím, že má k dispozici výzkum CVVM, který ukazuje, že většina lidí o TTIP nic neví.

 

            Pokud mají lidé dojem, že o dohodě nic nevědí, je to podle Charanzové o tom, jak nastavit komunikační kampaň, teď se prý ohledně TTIP rozvinula lživá kampaň.

 

            TTIP by přinesla riziko snížení standardů

 

            V pořadu také zaznělo, že podle studie, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo průmyslu a obchodu, by měla mít TTIP na českou ekonomiku mírně pozitivní dopady, předpokládá zvýšení HDP o necelé 1 %, stejně by měly vzrůst také reálné mzdy.

 

            Konečná oponovala, že při zpracování této studie byla použita špatná metodologie. “Chtěli jsme metodologii, kterou používá OSN,“ upozornila. Připustila, že TTIP by možná přinesla malý nárůst, ale položila si otázku, zda by nám to stálo za ohrožení a za riziko, které by TTIP možná přinesla v podobě snížení evropských standardů.

 

            Podle Konečné budou Američané na Evropu tlačit ve smyslu, aby se uvolnil dovoz geneticky modifikovaných potravin. Něco podobného se prý USA už podařilo, a to sice v tom ohledu, že se do EU povolil dovoz pesticidů, které mohou způsobovat rakovinu.

 

            Nemůžeme dát Evropu všanc Turkům

 

            V další části pořadu se diskutovalo o uprchlické krizi. Charanzová poukázala na to, že Turecko má nejvíc uprchlíků na světě. Dohoda s Tureckem splnila v tuto chvíli svůj účel a do Evropy se už nedostává tolik syrských uprchlíků. Podle Charanzové ale nemůžeme dát všanc Evropu Turkům, při odbourávání vízového režimu pro Turecko proto bude požadovat, aby tato země splnila všechny požadavky EU. Upozornila také, že když EP schvaloval zprávu o pokroku Turecka v loňském roce, byla tato zpráva daleko kritičtější než zpráva za předchozí rok.

 

            Konečná připustila, že “Turecko nás drží pod krkem“. Podle jejího názoru by se měl využít vliv USA na Turecko.

 

            Nejasnou odpověď přinesla diskuse na otázku, co se stane, pokud bezvízový režim pro Turecko Evropský parlament neschválí. Podle Charanzové je pak otázkou, co se bude dít. “Měli bychom hledat jiné cesty, jak dostat uprchlickou krizi pod kontrolu,“ řekla. Podle ní budou efektivněji řešit uprchlickou krizi efektivní systém hotspotů, registrace uprchlíků a v reálu nasazené pohraniční hlídky.

 

 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=437904

 

 
 

 

 

 

Poslanci jednali s vyjednavačem USA pro TTIP Shermanem E. Katzem

29.5.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Tiskové zprávy

    Tisková zpráva       

Předseda výboru pro evropské záležitosti PSP ČR Ondřej Benešík, předseda zahraničního výboru PSP ČR Karel Schwarzenberg, předseda ústavně právního výboru PSP ČR Jeroným Tejc a další poslanci se v pátek 27. května setkali s vyjednavačem USA pro smlouvu TTIP Shermanem E. Katzem.

 

             V rámci diskuse na půdě výboru pro evropské záležitosti Sherman E. Katz informoval české poslance o stavu projednávání smlouvy TTIP ve Spojených státech. Přiblížil stanovisko amerických zákonodárců ke smlouvě. Upozornil, že přes veškerou snahu pravděpodobně nedojde k uzavření smlouvy TTIP do konce tohoto kalendářního roku. Účastníci setkání debatovali o řadě aspektů smlouvy. Mezi jinými se také dotkli problematiky energetiky a veřejných výběrových řízení.

 

 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=437829

 

 
 

 

 

 

Dohoda o volném obchodu mezi EU a USA

29.5.2016    ČT 24    str. 02    13:05 Otázky Václava Moravce II.

            

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

I o tom bude řeč ve druhé hodině Otázek ze Žižkovské vysílací věže. S nadhledem a v souvislostech. Ještě jednou vítejte ve druhé hodině Otázek na zpravodajské 24. Hosty zůstávají dvě europoslankyně Kateřina Konečná z KSČM a Dita Charanzová z hnutí ANO. Ještě jednou vítejte ve druhé hodině, hezké odpoledne ještě jednou.

 

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu /KSČM/

--------------------

Ještě jednou hezké odpoledne.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Paní europoslankyně, vy jste se tady při slovech Dity Charanzové lidově řečeno ošívala, když jste slyšela, že to je nejtransparentněji dojednávaná smlouva, protože nikdy při dojednávání mezinárodních smluv nejsou zveřejňovány klíčové pozice. Stejně tak, že TTIPu vznikl antiTTIP v současnosti zcela zbytečně.

 

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu /KSČM/

--------------------

No tak především je třeba říct, že nebýt toho obrovského tlaku veřejnosti, tak by samozřejmě žádný mandát komise nebyl zveřejněn, protože ten mandát komise putoval už zhruba půl roku po Internetu a až potom ho Evropská komise teda oficiálně zveřejnila. Stejně tak bych ráda řekla, že já jako bývalá česká poslankyně a dneska europoslankyně jsem musela dojít až k institutu interpelace našeho předsedy strany Vojty Filipa na premiéra, abychom zjistili, jaký mandát dala Česká republika k vyjednávání komisi, protože vládní prohlášení se o tom samozřejmě píše, že budeme podporovat TTIP, ale ve chvíli, kdy jsme chtěli znát ty redlanes, jakoby ze strany České republiky, tak je ticho po pěšině a nejsme schopni se k tomu jako legální cestou dostat tak, abychom to mohli používat. A to jsou všecko věci, které mě akorát utvrzují o tom, že asi je co skrývat a stejně tak co se týče té informovanosti. Vy jste to tady zmínil, ale já jsem přesvědčená o tom, a nemůžu souhlasit s paní kolegyní Charanzovou, že občané to chtějí. Je evidentní, že občané neví o TTIPu mnoho, já jsem před 2 lety psala premiérovi dopis otevřený, ve kterém, v té odpovědi své mě ujišťoval, jak bude vláda informovat, za dva roky se nestalo prostě vůbec nic. MPO neinformuje, MPO nedělá veřejná semináře a debaty, takže se potom nedivme, že je to samozřejmě o tom, že se toho ujímají lidé, kteří mají pocit, že chtějí ochránit a chtějí mít ten zdvižený prst nad tím, aby se nestalo něco, co může Českou republiku a české občany poškodit. A já to vnímám velmi pozitivně. Minimálně v tom, že v celé Evropě jsme se v rámci TTIPu sjednotili a že ty informace jsme dneska schopni se jako nevládní organizace předávat, diskutovat o nich a vytvořila se, ani bych neřekla vlna antiTTIP, ale spíš vlna toho, co jiného než TTIP může být a proč je nám ze strany byznysmenů ten TTIP tak vnucován. Protože tady možná ještě úplně krátká poslední reakce, 97 % konzultací v rámci TTIPu bylo s velkým byznysem. 97 % konzultací. To znamená, to je podle mě něco, co zcela ukazuje, že sice nevládní sektor v této věci hraje minimálně veřejně velkou roli, ale na Evropské komisi se s ním vůbec, ale vůbec nikdo nebaví.

 

Dita CHARANZOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ANO/

--------------------

Jestli mohu reagovat. Co se týká transparentnosti, souhlasím s tím, že poprvé se zveřejnil mandát, poprvé ten proces začíná být transparentní a tady trošku je úsměvné říkat: žádáme po vládě a tak dále. Já jsem před chvíli zmiňovala, že ty dokumenty jsou přístupné všem europoslancům a poslancům národních parlamentů a podle mých informací doposud žádný poslanec Parlamentu České republiky nezašel do této místnosti, aby si ty dokumenty šel studovat.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ale ono, jestli se nemýlím, šlo o pozici české vlády...

 

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu /KSČM/

--------------------

České vlády, přesně já jsem se nebavila o...

 

Dita CHARANZOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ANO/

--------------------

Bavíme se o, o transparentnosti, chci vě..., já tam do těch místností chodím, není to procházka růžovou zahradou, musíte odevzdat všechny telefony, papíry, tužky a tak dál, ale prokousávám se těmi dokumenty, abych si já jako europoslanec udělala jasno o tom, v jaké fázi ty jednání jsou. Co je jasné a tak známe to i z běžného obchodního styku, když jste v nějaké fázi jednání, tak je jasné, že nemůžeme dát všechny karty na stůl, aby o nich dopředu věděli všichni, všichni občané.  Pokud se podíváme na míru transparentnosti na straně americké strany, tak ta je minimální. To znamená, my taky musíme zajistit to, aby Evropská komise měla dostatečný prostor, aby obhájila ty naše zájmy. A to je tady z té debaty momentálně třeba i trochu mizí, že daleko důležitější pro nás v tuhle chvíli musí být to, aby Česká republika prosadila české zájmy do té...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Pojďme se právě o těch českých zájmech bavit. Česká vláda chce, aby dohoda TTIP pro Českou republiku byla co nejvíce ambiciózní. Co si pod tím představit při dopadech do běžného života? Například ve strojírenství jsou velice malé rozdíly, ale výrobci vyrábějí na dva trhy. Na evropský a na americký. To konkrétně by se TTIPem mohlo změnit. Situaci pro Otázky okomentoval Aleš Chlemař z Úřadu vlády.

 

Aleš CHMELAŘ, ekonom, vedoucí Oddělení strategií a trendů EU, Úřad vlády

--------------------

Nejde tam ani o spotřebitelské standardy, ale jde o jakým, v podstatě jakou barvu jakým drátkům dám do jaké sestavy je seřadím, jaké konektory tam přidám a tohle je regulováno jiným způsobem a v případě, že by se našel společný /nesrozumitelné/ na tom, jak to dělat společně, tak by se odbourala celá řada nákladů, protože bych nemusel mít dvě výrobní linky na, na dva produkty, ale v podstatě jednu na jeden.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Podle studie zveřejněné ministerstvem průmyslu a obchodu bude mít dohoda TTIP na českou ekonomiku "mírně pozitivní dopady, studie pracuje se 4 možnými scénáři a nejoptimističtější počítá s komplexním odstraněním cel a pětinovým snížením nákladů díky odstranění netarifních překážek a předvídá zvýšení reálného hrubého domácího produktu o necelé 1 % a růstu reálné mzdy pro zaměstnance v České republice o necelé 1 %". Když jste tady kritizovala ministerstvo průmyslu a obchodu, věříte té studii, která je zveřejně a už je několik týdnů na stránkách ministerstva, paní poslankyně.

 

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu /KSČM/

--------------------

Podle mého názoru je ta metodologie úplně stejně špatná, jako je u všech ostatních studií v rámci TTIPu. My jsme chtěli a oponovali jsme i AMO, které tu studii dělalo, že bychom byli rádi, aby použili metodologii, kterou používá OSN, která je prostě jiná a ty data jsou z ní jiné. A těch studií samozřejmě máme několik. Ono třeba je...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Těm dopadům tedy ministerstva průmyslu a obchodu nevěříte?

 

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu /KSČM/

--------------------

Já netvrdím, že jim nevěřím. Ono je možné, že tady bude nějaký malý nárůst, ale já se ptám, jestli nám ten nárůst stojí za to ohrožení a to riziko, to je to první a například americká Obchodní komora vydala studii, kde, která řeší tedy pouze investice a tam Česká republika vychází dokonce jako v rámci poklesu investic pro Českou republiku ze strany Spojených států. Takže ono těch studií je několik. My jsme namítali tu metodologii, nikdo na to nebral potaz, byla zadaná tak, jak jsou všechny ostatní studie v rámci Evropské unie, v rámci podle nás chybné metodologie, která třeba předpokládá, že ztracená pracovní místa budou automaticky nahrazena nějakými novými, trošku si troufnu říct, že je to tak jako spíše zbožné přání, nicméně určitě faktem je, že já nevím, jestli to, že budeme informovat veřejnost, má být o tom, že si MPO nechá zpracovat nějakou takovouto studii, i když dobře, že si ji nechalo zpracovat.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

A ty dopady pro ekonomiku jsou důležité, jestli zaměstnancům v souvislosti s TTIPem klesnou reálné mzdy, ministerstvo průmyslu a obchodu naznačuje v té své studii, že vzrostou. Vy věříte těm datům, paní poslankyně, když vlastně ani neznáme kontury té smlouvy, co tady naznačovala Kateřina Konečná?

 

Dita CHARANZOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ANO/

--------------------

My pracujeme s různými scénáři toho, jak by ta smlouva mohla vypadat. Pro mě to, co je nejdůležitější, že jakoukoliv studii jsem viděla, tak závěr je, že nebude mít záporný dopad na Českou republiku. To, co já navíc musím brát  v potaz, když mluvíme o pracovních místech například, že České republice máme díky exportu České republiky a Evropské unie na třetí trhy, zaměstnáno téměř 900 tisíc lidí v České republice. Pro nás prostě základem budoucího vývoje této ekonomiky je, otvírat trh pro naše podnikatele a pokud americký trh vidíme za poslední dva roky, je ten, který ukazuje největší dynamiku i ve srovnání s Ruskem, s Čínou a tak dál. Tak pro mě, jako politika je důležité, abych podnikatelům pomohla, abych se podívala nejenom na ty cla, ale i ty netarifní překážky obchodu, které vy jste zmiňoval, protože to je právě to gró problému zejména pro ty malé a střední podniky. O co jde tady se vysvětlovalo v reportáži, že prostě zatěžujeme ty jejich vývozy a ta cena prostě se nám zdražuje o 10, 20 %, pokud ty firmy prostě musí znovu certifikovat na americkém trhu, znovu proclívat, mít tedy zboží dlouho v celních skladech a tak dále.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Už tady byla o tom řeč, obě se shodujete v tom, že s největší pravděpodobností nedojde k uzavření dohody mezi Spojenými státy a Evropskou unií do konce letošního roku, což byl původní plán Baracka Obamy a veřejně stále ještě nejen Američané, ale i Evropská unie deklaruje tento termín, byť se ukazuje, že není zcela realistický. Co vlastně víme o smlouvě, která budí vášně v celé Evropě? Tady jsou opět data Otázek.

 

redaktorka

--------------------

TTIP neboli Transatlantické obchodní a investiční partnerství, je smlouva o zóně volného obchodu. Její stoupenci se bojí, že se jí do konce Obamova období už nejspíš vyjednat nepodaří. To může znamenat zdržení dohody o několik let, anebo její úplný krach. Jednání o volném obchodu začala před 3 lety. Veřejnost má ale o jejím skutečném obsahu jen velmi málo informací. Zatímco Evropská unie své návrhy zveřejňuje, Spojené státy drží své postoje v tajnosti. Podle průzkumů CVVM o TTIP stále neslyšelo 54 % Čechů. Určité informace má 23 % lidí, kteří ovšem netuší, čeho se dokument týká. Dohoda TTIP má mít na českou ekonomiku mírně pozitivní dopady. Alespoň podle aktuální studie ministerstva průmyslu a obchodu. Smlouva by měla odstranit zbývající překážky v obchodování mezi Evropskou unií a Spojenými státy a vytvořit největší zónu volného obchodu na světě. Její zastánci tvrdí, že oběma stranám přinese zrychlení hospodářského růstu. Některé unijní země ale mají námitky. Patří mezi ně negativní dopad na životní prostředí, ohrožení pracovní


zpět na seznam článků
 
© 2018 Josef Sátora   |   administrace