Tisková zpráva ČSSD z 15. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště


Zastupitelé ČSSD nepodpořili plnění rozpočtu města za leden až září 2016, a to zejména z důvodu přesunu investic na rok 2017 a několika investičních akcí, které nejsou z pohledu sociální demokracie prioritní. Sociální demokraté nepodpořili ani navržená rozpočtová opatření č.09, 10 a 11/2016, opět z důvodů neuskutečnění investic v roce 2016 a jejich přesuny do roku 2017 (například rekonstrukce ul. Na Mrmově, chodníků na ul.1. Máje a Na Vyhlídce, cyklotrasa Mojmír a Mařatice aj.). Podpořili jsme mimo jiné přidělení dotace ústavu Hvězda ve výši 18 000Kč.

Zastupitelé za ČSSD nepodpořili návrh rozpočtu na rok 2017 a nepodpořili ani rozpočtový výhled na roky 2018 až 2022. Důvodem je plánovaná ztráta ve výši 140 mil.Kč v roce 2017, přijetí úvěru ve výši 100 mil.Kč a jeho splácení snížením portfolia cenných papírů v následujících letech, pokles cash flow v roce 2017 o téměř 67 mil.Kč a realizace některých investic, které nejsou prioritou občanů města. Podobně je tomu v rozpočtovém výhledu , kde za roky 2018 až 2022 klesne cash flow města ze 167 mil.Kč na 35 mil.Kč na konce roku 2022. Schází realizace strategických investic města do dopravní infrastruktury. Sociální demokraté nepodpořili rozšíření „městské CK“ i na ředitele p.o. města a jejich partnery, a to až do celkové výše 50 tis.Kč za rok.

ČSSD podpořila OZV o svozu TKO, který zavádí nulový příspěvek pro děti a mládež do 18 let věku a pro seniory nad 70 let věku. Mimochodem obdobné návrhy předkládala ČSSD již v letech 2012 a 2014. Na návrh ČSSD zastupitelstvo města pověřilo Kontrolní výbor ZM prověřit informace z dopisu firmy UNISTAV CONSTRUCTION, a.s., týkající se výpovědi ze smlouvy s městem UH. Podpořili jsme i doporučení k sociodemografického vývoji města, projekt regenerace sídliště 28.října, obnovu památníku obětem I. a II.sv.války či rekonstrukci sportovního areálu ZŠ Za Alejí či územní studii Sídliště Východ – jih.II.etapa.

Zastupitelé zvolení za ČSSD nepodpořili vystoupení z města z Národního sítě Zdravých měst ČR. Po dohodě se starostou města jsme prosadili stažení bodu o koupi pozemku od firmy MANAG, a.s. s tím, že na dalším zasedání se bude projednávat celá kauza, týkající se Dodatku č.1 ke smlouvě č.2009/1357/SMM, reakce na dopis MV k porušení §39 odst.1, zákona o obcích aj.

ČSSD totiž pokládá kauzy Aquapark a MANAG za velmi závažné pro budoucí hospodaření města i zajištění potřeb pro občany města. Snahou sociálních demokratů je odstranění závad a vyjasnění příčin současného stavu , kdy spějeme k soudním řízení s firmou UNISTAV CONSTRUCTION, a.s., zajištění revitalizace budovy č.p. 1156 ve Štěpnicích , včetně vybudování parkovacích míst pro občany sídliště Štěpnice.

Zprávu předkládá: Ing.Antonín Seďa, předseda Klubu zastupitelů ČSSD

V Uherském Hrdaišti dne 6.12.2016

 

zpět na seznam článků
 
© 2023 Josef Sátora   |   administrace