Pohled ČSSD na plánované investice města Uherské Hradiště


Jak zaznělo při projednávání rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 až 2022 zastupitelé za sociální demokracii nepodpořili tyto návrhy. Nešlo tak ani o plánované rozpočtové schodky či výrazný pokles cash flow. Problémem jsou investiční priority a dlouhodobé neřešení aktuálních problémů města. Ano, je jen dobře, že město má plánované investiční akce ve výši 219 milionů korun s plánovaným úvěrem 100 milionů Kč. ČSSD dlouhodobě podporuje rekonstrukci budovy ZUŠ, která již mohla být rekonstruována před lety, jak jsme to mimochodem navrhovali. Na náš tlak se také opravují dětská hřiště a sportoviště, ale z našeho pohledu jsou 2 miliony ročně na 65 dětských hřišť a sportovišť velmi malá částka. Vždyť takto dojde k jejich opravě a modernizaci za více jak deset let a to se tyto opravy mohou dělat znovu. Takto by se plánovat nemělo.

Základním problémem je příprava a hlavně realizace investic v minulých letech, kdy se každoročně neproinvestovalo kolem 60 milionů korun. To byla základní chyba a ČSSD se obává, že plánované investice na tento rok nebude schopno město realizovat. Druhým a z pohledu budoucnosti rozvoje města velkým problémem, je nečinnost současné radniční koalice v infrastrukturních stavbách. Je třeba si uvědomit, že neřešení špatné dopravní situace, problémů s parkováním či investice do zlepšení veřejných služeb se odkládají na neurčito. Město rezignovalo na peníze z evropských fondů na základní dopravní stavby, jako je napojení ulice Průmyslové na obchvat města či obchvat Jarošova a nové přemostění řeky Moravy. Obě tyto klíčové stavby jsou nutné k rozvoji města a ke snížení dopravní zátěže, která i podle analýz poroste. Nehledě na další plánovanou bytovou zástavbu v areálu nemocnice či možného využití pravého břehu Moravy k individuální rodinné výstavbě.

Je chvályhodné, když se město snaží získat dotace ze státního rozpočtu, nicméně několikaleté „čekání“ na tyto dotace prodražuje plánované investice a například výstavba skatebordového hřiště za 7 milionů korun, opravdu není prioritou občanů města. A je třeba tady připomenout i nezvládnutí největší investiční akce SRC (Sportovně relaxačního centra) neboli Aquaparku, jak po stránce kvality, funkčnosti či odstraňování závad . Dnes hrozí městu soudní řešení sporu se zhotovitelem a zejména odstranění závad, které půjde k tíži rozpočtu města.

Městu schází dlouhodobá vize jeho rozvoje, zejména z pohledu nové výstavby, strategických investic a jejich financování, řešení dopravní obsluhy celého souměstí či zkvalitnění veřejných služeb občanům z pohledu demografického vývoje i stárnutí obyvatel. 

Ing. Antonín Seďa

www.antoninseda.cz

 

zpět na seznam článků
 
© 2023 Josef Sátora   |   administrace