Buchlovice plné energie


V minulém týdnu proběhlo ustavující jednání zastupitelstva městyse. Spolu s paní starostkou jsme se ve svých veřejných vystoupeních zmiňovali o potenciálu rozvoje komunální energetiky. Pro městys to je příležitost k úspoře veřejných prostředků, ale také jeden z kroků na dlouhé cestě k energetické soběstačnosti. V současné době je v běhu program pro obce do 3 000 obyvatel s podporou ve výši 75%.

Městys Buchlovice může žádat o finanční prostředky prostřednictvím Modernizačního fondu na investice do akumulace energie, vyvolané rekonstrukce střech, projektovou přípravu nebo investice do energetického managementu.

V roce 2022 bylo v rámci Modernizačního fondu prozatím vyhlášeno 5 výzev. Čtyři z programu RES+, který se zaměřuje na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie a jedna z programu HEAT, který se zaměřuje na podporu využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění. Z programu RES+ jdou nyní nově podpořit také elektrolyzéry na výrobu vodíku, či akumulace energie z FVE.

Dvě z výzev cílí také na komunitní/komunální energetiku, která je u nás zatím v počátcích a mohou pomoci rozvinout její potenciál.

Vhodné výzvy pro Buchlovice:

RES+ č. 3/2022

 • podpora komunální energetiky malých obcí do 3000 obyvatel
 • pořízení FVE na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, současně lze požádat také o investice do akumulace energie, vyvolané rekonstrukce střech, projektovou přípravu nebo investice do energetického managementu
 • jednotlivé i sdružené projekty, vlastní spotřeba 80 % vyrobené energie
 • maximální výše dotace není omezena, jednotková dotace max. 75 % celkových způsobilých výdajů
 • alokace výzvy je 1,5 mld. Kč
 • vyhlášení výzvy 30. 6. 2022, příjem žádostí od 17. 8. 2022 do 15. 3. 2023
 • oprávnění žadatelé jsou obce s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu
 • výzva je upravena komplementárně vůči podpoře FVE v OPŽP: pro OPŽP budou přijatelné projekty instalací FVE na veřejných budovách u obcí nad 3000 obyvatel (a na veřejné infrastruktuře bez omezení velikosti obce).

RES+ č. 4/2022

 • podpora rozvoje komunální energetické infrastruktury jako potenciálu rozvoje energetických společenství
 • pořízení FVE na střechy veřejných (vč. veřejných komerčních) budov, na veřejné (vč. veřejných komerčních) pozemky, na střechy a přístřešky komerčních (neveřejných) subjektů; současně lze také požádat o investice do akumulace energie, elektrolyzér pro vodík, investice do energetického managementu
 • pouze sdružené projekty, vlastní spotřeba 80 % vyrobené energie
 • jednotková dotace, maximální výše dotace omezena limity GBER
 • alokace výzvy je 2,5 mld. Kč
 • vyhlášení výzvy 30. 6. 2022, příjem žádostí od 17. 8. 2022 do 15. 3. 2023
 • oprávnění žadatelé jsou obce, města, aj. veřejné subjekty, subjekty vlastněné 100 % veřejným sektorem

programy Modernizačního fondu

Modernizační fond je dotační nástroj na podporu investic do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti, který je financován z výnosů prodeje emisních povolenek na aukcích.

Programový dokument Modernizačního fondu ČR byl schválen Vládou ČR v lednu 2021. Obsahuje celkem 9 programů podpory, z nichž tři, pro dekarbonizaci ekonomiky nejdůležitější, se zaměřením na výstavbu obnovitelných zdrojů, teplárenství a průmysl.

Česká republika byla mezi prvními zeměmi, které spustily Modernizační fond a dosud obhájila nejvyšší počet podpory investic ze strany Evropské investiční banky a Evropské komise.

https://buchlovjane.cz/buchlovice-plne-energie/

 

zpět na seznam článků
 
© 2024 Josef Sátora   |   administrace